[Chân trời sáng tạo] Ôn tập kiểm tra Phần Mở Đầu

Để nắm vững kiến thức của phần Mở Đầu các em có thể tự trả lời các câu hỏi sau đây nhé

Câu 1: Hoạt động nghiên cứu khoa học là gì? Những người tham gia hoạt động này được gọi là gì?

Câu 2: Khoa học tự nhiên là gì?

Câu 3: Khoa học tự nhiên có những vai trò nào trong đời sống?

Câu 4: Các lĩnh vực của Khoa học tự nhiên? Lấy một vài ứng dụng trong đời sống có liên quan đến Khoa học tự nhiên?

Câu 5: Vật sống, vật không sống là gì? Những dấu hiệu đặc trưng của vật sống là gì?

Câu 6: Nêu những quy định an toàn khi học trong phòng thực hành?

Câu 7: Trong phòng thực hành có những loại ký hiệu cảnh báo nào?

Câu 8: Nêu tên các dụng cụ đo mà em đã được học?

Bài học liên quan

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6 - CTST

 PHẦN THI KHẢO SÁT

 PHẦN MỞ ĐẦU

 CHỦ ĐỀ 1: CÁC PHÉP ĐO

 CHỦ ĐỀ 2: CÁC THỂ CỦA CHẤT

 CHỦ ĐỀ 3: OXYGEN VÀ KHÔNG KHÍ

 CHỦ ĐỀ 4: MỘT SỐ VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU, NGUYÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC - THƯC PHẨM THÔNG DỤNG; TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG

 CHỦ ĐỀ 5: CHẤT TINH KHIẾT - HỖN HỢP. PHƯƠNG PHÁP TÁCH CÁC CHẤT

 CHỦ ĐỀ 6: TẾ BÀO - ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG

 CHỦ ĐỀ 7: TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ

 CHỦ ĐỀ 8: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG

 CHỦ ĐỀ 9: LỰC

 CHỦ ĐỀ 10: NĂNG LƯỢNG VÀ CUỘC SỐNG

 CHỦ ĐỀ 11: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI